Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Úspěchy našich žáků v anglickém jazyce

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 1. března 2019 v 0:00

Platnost do: 31. března 2026 v 23:59

Dva žáci naší školy se zúčastnili okresního kola Olympiády z anglického jazyka. Martin, žák 7.B ,  se umístil na 3. místě v I. kategorii / žáci ze 6. a 7. tříd / a Michaela, žákyně 8.B, získala dokonce 2. místo v kategorii žáků 8. a 9.tříd. Velmi gratulujeme za toto velmi pěkné umístění.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.