Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vyhodnocení branného dne

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 25. září 2019 v 0:00

Platnost do: 30. září 2026 v 23:59

Během včerejšího branného dne zažily děti mnoho nového a zajímavého. V rámci výuky dopravní výchovy na základní škole měly za úkol vyplnit testy prokazující kvalitu jejich znalostí v této oblasti. Mezi nejšikovnější a nejzdatnější děti znalé pravidel bezpečného silničního provozu patří Anna Cepková, Pavel Školný, Ondřej Koudelka, Tomáš Hájek, Marek Dobeš,  Zdeněk Luňák, Tereza Mikešová a s nejlepším výsledkem Marek Jaroslav.

Dále oceňujeme fyzickou zdatnost Natálie Brichové, Lucie Lodrové, Natálie Beranové, Tomáše Hájka, Jana Knížka, Lukáše Martina. Tito žáci podali nejlepší výkony při vytrvalostním tréninku tzv. Beep testu.

Za jejich snahu jim byly dnes předány drobné dárky, které organizátorům branného dne předali pracovníci Báňské záchranné služby Libušín. Ti se do programu zapojili prostřednictvím zhotovení lanové dráhy v parku před školou. Dětem tak nabídli nevšední adrenalinový zážitek, přiblížili náročnou práci báňských záchranářů, seznámili je se svou činností v našem městě a představili moderní techniku. Za jejich ochotu, přátelský přístup a profesionální spolupráci si zaslouží velké díky. Poděkování za zajištění lešeňové konstrukce nutné k slaňování patří stejně tak pracovníkům Technických služeb Kutná Hora.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.