Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Výprava za židovskou historií

Vloženo: 8. října 2015

autor Mgr. B.Králíková
Ve středu 7. října se vydali žáci sedmých ročníků na exkurzi do Prahy. Cílem jejich cesty se stalo Židovské muzeum. Zde se seznámili s historií jedné z nejstarších kultur, poznali židovské zvyky a zvláštnosti života. Vše probíhalo hravou formou v učebně vzdělávacího centra. Děti si také prohlédly Staronovou synagogu, na jejíž půdě se údajně nachází Golem, Pinkasovu synagogu, z níž se stal památník obětí holokaustu, i přilehlý Starý židovský hřbitov s hrobem slavného a tajemného rabína Löwiho. Cestou na nádraží se zastavily na Staroměstském náměstí a u Karlovy univerzity. Výpravu za tajemstvím hlavního města kazily jen davy turistů a deštivé počasí.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.