Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Výtvarná soutěž Světové dědictví

Vloženo: 18. dubna 2016

autor Mgr. K.Opočenská
Naše škola se zúčastnila výtvarné soutěže pod záštitou UNESCO a iniciativy Evropského dědictví. Soutěž je známá pod názvem „World Heritage – A Youthful Vision 2016“ a je organizována Městským úřadem v Banské Štiavnici. Žáci vytvořili pomocí různých výtvarných technik pohlednice, na kterých zachytili historii, všední život, ale samozřejmě i významné pamětihodnosti historické Kutné Hory. Přispějí tak k poznání společného kulturního dědictví za hranicemi naší země. Pohlednice budou vystaveny na výstavách v dalších evropských městech. Na fotografiích můžete vidět velmi zdařilá dílka, ze kterých je na první pohled vidět, že naši školu navštěvují nejen talentovaní sportovci, ale i výtvarníci, kterým tímto děkujeme za reprezentaci školy a našeho nádherného města.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.