Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Využívání nové učebny chemie a fyziky

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 24. ledna v 0:00

Platnost do: 31. ledna 2027 v 23:59

V nově vzniklé učebně chemie a fyziky jsme se už plně zabydleli. V posledních týdnech zde proběhly laboratorní práce na téma: elektrolýza vody a solného roztoku, měření tíhové síly těles, zjišťování hmotnosti a objemu těles, chromatografie, filtrování suspenze a spoustu dalších drobných pokusů.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.