Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Za Janem Opatřilem do knihovny

Vloženo: 11. října 2016

autor Mgr. P.Koudelková

Žáci třetích tříd byli pozváni na autorské čtení se spisovatelem a ilustrátorem Janem Opatřilem. Na své besedě autor žáky seznámil se svými knihami pro děti , ve kterých vystupuje kapřík Metlík a další kamarádi, jak jinak než také z vodního prostředí. Poslouchali jsme úryvek, ve kterém se Metlík setkal s ondatrou. Proč autor píše zrovna o rybách? Proč se hlavní hrdina jmenuje Metlík? Jak dlouho vzniká knížka? Na takové a spoustu dalších otázek dětem Jan Opatřil ochotně odpovídal. Na závěr nechyběla autogramiáda.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.