Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Za zvířátky na statek

Vloženo: 24. června 2016

autor Mgr. L.Tvrdíková
Přijali jsme pozvání rodiny našeho spolužáka Péti Zvěřiny na jejich statek plný zvířátek v Gruntě. Jako správní sportovci jsme se vydali pěškobusem, prošli jsme Kaňk i Sukov a viděli jsme mnoho úžasných výhledů do krajiny. Na statku jsme si prohlédli spoustu domácích, ale i exotických zvířat, většinu jsme si mohli i pohladit. Po svačince na dvorku jsme se vyřádili na soukromém dětském hřišti. Všem zářily oči radostí a nadšením, ale museli jsme se rozloučit a hurá zpět. Zpáteční pěškobus byl trochu pomalejší, ale všichni turisté zvládli bravurně celou zpáteční cestu.
Poděkování
  • rodině Přenosilových z Kaňku za příjemnou zastávku u koz a oveček
  • rodině Zvěřinových z Grunty za pozvání, pohoštění, třešně, ukázku všech zvířátek a  zábavné povídání o nich
  • babičce za vynikající koláče a domácí tvaroh
  • mamince za bonbonkové losování
Bylo to super zábavné, poučné i sportovní dopoledne !

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.