Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Zahájili jsme školní rok 2018/2019 !

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 3. září 2018 v 8:28

Platnost do: 30. září 2025 v 23:59

V pondělí 3.září jsme společně s panem starostou Viktorou zahájili nový školní rok. Máme nové prvňáčky, kteří se musí nejprve seznámit se školním prostředím a zvyknout si na něj. Máme taky dvě nové paní učitelky, které se seznámí se svými novými žáčky. Pomáhat nám všem budou i dvě nové asistentky.  

Přílohy

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.