Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Zájezd do Londýna

Vloženo: 26. října 2015

autor Mgr. M.Šabacká, Mgr B.Králíková
Již podruhé v letošním roce vyjela naše škola do Velké Británie. První zájezd se uskutečnil v dubnu  a druhý v letošním školním roce na konci října. Tentokrát jsme však čerpali peníze na pobyt a dopravu z fondů EU.
Prohlédli jsme si Londýn, navštívili jsme přímořské letovisko Brighton. Nejvíce nás však uchvátily útesy Seven Sisters na jihu Anglie. Také letní sídlo královny Windsor a nejstarší chlapecká škola v Etonu se nám velmi líbily.
Nejdůležitější však pro nás byla výuka anglického jazyka, kterou jsme absolvovali na jazykové škole v Greenwich. Zúčastnili jsme se 9 vyučovacích hodin, kde nás angličtí pedagogové učili nejen výslovnosti a slovní zásobě, ale také gramatice.
Velkou zkušenost jsme získali i v anglických rodinách, kde jsme byli ubytovaní. Vyzkoušeli jsme si naši angličtinu, seznámili jsme se se životem  Angličanů a pochopili jsme, proč je pro nás znalost cizího jazyka tak důležitá. 

Přílohy

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.