Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Záložka do knihy spojuje školy

Vloženo: 23. listopadu 2016

autor Mgr. B.Králíková, J.Čermák
přidané fotky z předávání diplomů
ZŠ T.G.Masaryka se již posedmé zúčastnila mezinárodního projektu Záložka do knihy spojuje školy, tentokrát s heslem Čtu, čteš, čteme. Partnerskou školou nám se letos stala ZŠ Juraja Fándlyho  ze Seredě. Naše děti vyrobily 517 záložek, které jsme odeslali do slovenské školy. Odtud také dorazila zásilka, a tak se během listopadu i k našim dětem dostala nádherná dílka ze zahraničí. Věříme, že dárek ze Slovenska bude všechny školáky dlouho těšit.
Nedílnou součástí výměny je soutěž O nejhezčí knižní záložku. V letošním školním roce jsme zaznamenali nebývalou účast a velmi vysokou úroveň všech prací. A jak vše dopadlo? Tady je dlouhý výčet odměněných:
1. ročník -        1. místo Jan Nesládek, 2. Místo Eliška Blahová
2., 3. ročník -   1. místo M. Provazník, K. Čapková, 2. místo F. Muraňski, K.Šuvarinová, 3. místo L. Michnová, A. Prantlová, M. Kovařík
4., 5. ročník -  1. místo V. Richterová, M. Lupínková, 2. místo K. Kosťumová, I. Doležalová, 3.místo K. Kamiš, L. Nguyen
6., 7.  ročník - 1. místo N. Karbusická, R. Rudolfová, 2. místo A. Neprašová, T. Hudská, 3.místo A. Vítková, O. Zinek
8., 9. ročník - 1. místo T. Neprašová, L. Váňová, 2. místo David Vu Trung, M. Kosíková, T.Krtilová, 3. místo L. Kotěšovcová, K. Klímová, J. Žídek
Nejoriginálnější záložky vyrobili žáci z 2. C, děti z 3. A pro změnu vytvořily 173 záložek, což je nejvíce ze všech tříd i ze všech ročníků projektu. Velké poděkování patří i většině učitelů.

Galerie

 

logocof1.jpgEvropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání