Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Záložka do knihy spojuje školy i letos

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 31. října 2019 v 0:00

Platnost do: 31. října 2026 v 23:59

Koncem října putoval do zahraničí balíček, obsahující více než čtyři sta záložek. Cílem zásilky se stala již tradičně ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi, naše partnerská škola v mezinárodním projektu Záložka do knihy spojuje školy. V letošním desátém ročníku žáci vymýšleli, kreslili, malovali, stříhali, lepili … a svá malá originální umělecká díla poslali slovenským kamarádům. K mnohým připojili také informace o oblíbené knížce. Nyní očekávají i oni dárek v podobě ručně vyráběných knižních záložek.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.