Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Závěrečná reflexe – 3. část projektu Společná cesta

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 9. října 2019 v 0:00

Platnost do: 31. října 2026 v 23:59

V úterý 8.10. se čtvrťáci naposledy setkali s lektorkami projektu Společná cesta.

Rozděleni do třech skupin se nejdříve snažili objasnit nelehké pojmy jako je diskriminace, předsudky a rovné příležitosti. Pomáhaly jim při tom krátké vysvětlující texty, kde nechyběly i konkrétní příklady. Potřebné informace mohli získat i od všech přítomných dospělých.

Dále byli žáci vyzváni k celkovému zamyšlení a zhodnocení celého projektu. Své postřehy a názory sepsali a poté společně sdíleli s ostatními spolužáky.

Nejkladněji byla hodnocena 2. část projektu, kdy se sešli žáci 4. ročníků všech kutnohorských ZŠ a společně se poznávali při plnění velmi zajímavých úkolů.

Galerie

 

logocof1.jpgEvropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání