Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

9.B na Úřadu práce v Kutné Hoře

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 12. listopadu 2019 v 0:00

Platnost do: 30. listopadu 2026 v 23:59

Tato návštěva byla zaměřená na prohlubování znalostí týkajících se sebehodnocení a podávání přihlášek na střední školy. Žákyně a žáci si vyzkoušeli jeden z testů, který by jim mohl pomoci v dalším rozhodování, kam jít po základní škole. Pevně věřím, že návštěva žákyním a žákům rozšířila obzory ohledně práce na úřadu a napomůže s výběrem dalšího vzdělávání.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.