Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Příprava předškoláků

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 2. října 2018 v 0:00

Platnost do: 31. října 2026 v 23:59

Budoucí prvňáčci i letos zahájili přípravu na školu. Při poslední hodině jsme věnovali grafomotorice, uvolňovacím cvikům za pomoci říkanek, nácviku držení tužky, zpěvu a rytmizaci, správné výslovnosti. Také jsme si povídali o profesích a trénovali pojmy vpravo, vlevo, vpředu, vzadu, nad, pod, u, před, za pomocí obrázků a programů na interaktivní tabuli. Odměnou dětem za jejich snahu a práci bylo zábavné pexeso a pro každého pak samolepka, kterou si vlepují do deníčků.

Galerie

 

logocof1.jpgEvropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání