Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Den zdraví

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 3. dubna 2019 v 0:00

Platnost do: 30. dubna 2026 v 23:59

Je tradicí a součástí školního vzdělávacího programu, že si žáci naší školy připomínají významné mezinárodní dny. V měsíci dubnu je vyhlášený Světový den Země a Světový den zdraví. Projektový den, který se konal na druhém stupni a v 5.třídách ve středu 3.dubna,  byl zaměřen na naše zdraví.

Světový den zdraví připadá oficiálně až na 7.dubna.  My na Masaryčce jsme trochu předbíhali a již nyní se zabývali ochranou lidského zdraví, příčinami některých onemocnění a poskytováním první pomoci. Učili jsme se správné hygieně rukou, zdravé životosprávě, udržování fyzické i duševní kondice. Seznámili jsme se s vlivem návykových látek, poruchami příjmu potravy a s dalšími zajímavými problémy.

Učitelům pomáhali odborní poradci - externisté z různých oblastí. Velmi si jejich nasazení a ochoty zapojit se do osvětové práce ceníme. Přednášet o psychohygieně a o zvládání náročných situací přijela paní Mgr. Veronika Waneková, psycholožka z Poradny pro lidi v tísni. Nácvik první pomoci vyzkoušeli páťáci a šesťáci s paní ředitelkou kutnohorské pobočky Českého červeného kříže, paní Michaelou Němečkovou. O důležitosti správného mytí rukou a prevenci žloutenky jsme si povídaly s vedoucí protiepidemického oddělení Hygienické stanice v Kutné Hoře Bc. Andreou Bobkovou a její kolegyní. Praktická zkouška kvality mytí, která probíhá se speciálním gelem pod UV lampou, sklidila u dětí obrovské nadšení. Sedmý roční vyslechl informace o infekčních chorobách a dále velmi zajímavé povídání o náplni práce pracovníků Zdravotnické záchranné služby. Paní Dana Němečková vysvětlovala, co se děje pro přijetí tísňového volání na linku 155, a zdůraznila trestněprávní dopady jejího zneužití. Ani cizí jazyky jsme nevynechali, vždyť jsme ve škole! Osmáci se věnovali sestavení cizojazyčných potravinových pyramid. Deváťáci prezentovali výsledky své dlouhodobé práce zaměřené na výskyt a význam vitamínů a sacharidů pro lidský organismus. Sportovní aktivity si užila děvčata při aerobiku s mistryní ČR v aerobiku a zároveň žákyní naší školy Eliškou Pěgřímkovou a s další naší úspěšnou sportovkyní Ivetou Koutovou. Chlapci se zapotili při posilovacím tréninku v hale BIOS. Výtvarná díla, která dnes vznikla, nám budou ještě dlouho připomínat bezvadný den, kdy jsme atraktivní formou nabyli plno nových vědomostí.

Přílohy

Galerie

 

logocof1.jpgEvropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání