Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

eTwinning: Active and healthy even in Pandemic

Vloženo: 4. března v 0:00

Platnost do: 31. března 2023 v 23:59

Zahraniční projekty i přes nepříznivou situaci pokračují. Vybraní žáci a žákyně ze 6.A se během posledních několika měsíců účastnili dvou videokonferencí a plnili úkoly v mezinárodních týmech.  Aktuálně vytvářeli záložky pro své spolužáky ze Španělska a připravují se na další videohovor, který budou mít na starosti oni. Děkuji všem za příkladnou spolupráci. 

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.