Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Den druhý - virtuální práce na projektu Erasmus + „ENABLE“

Vloženo: 2. června v 0:00

Platnost do: 30. června 2025 v 23:59

Žáci dnes společně pracovali na literárních pracích o mladých lidech, kteří se stali obětí šikany. Ve skupinách tvořili smutné příběhy, z nichž většina měla šťastný konec. V následujících dnech čeká mezinárodní skupiny partnerů dramatické zpracování těchto příběhů.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.