Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Den třetí - virtuální práce na projektu Erasmus + „ENABLE“

Vloženo: 3. června v 0:00

Platnost do: 30. června 2025 v 23:59

Dnešní den žáci v mezinárodních skupinách prezentovali vlastní příběhy na téma „Šikanování mladých lidí“. Úkolem bylo také dokončit smyšlené příběhy jiných autorů. Vše probíhalo v on-line prostředí a český tým sklidil chválu od našich zahraničních partnerů. Nejenom autorsky vydařené práce, ale i výborná angličtina žáků naší skupiny kutnohorskou školu velmi dobře zapsala do povědomí ostatních účastníků pracujících na projektu.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.