Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Erasmus+ Viareggio den druhý – práce v mezinárodních týmech

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 26. listopadu 2019 v 0:00

Platnost do: 30. listopadu 2026 v 23:59

Erasmus+ Viareggio den druhý – práce v mezinárodních týmech – vyhodnocení výsledků průzkumu šikany, společná vycházka

Dnes jsme se poprvé setkali se svými partnery z Itálie, Francie a Portugalska. Ve škole Marco Polo Viany ve Viareggiu nás čekalo slavnostní přivítání. Studenti se poté představovali navzájem. Dalším bodem programu byla práce na projektu v mezinárodních skupinách. Porovnávali jsme výsledky průzkumu šikany na školách ve všech čtyřech zemích. Žáci poté vytvořili prezentace. Odpoledne jsme se společně s našimi partnery vydali na obchůzku po okolí.

Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.