Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Erasmus+ Viareggio den pátý-projektové aktivity- prezentace lidských zdrojů, sportovní aktivity

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 29. listopadu 2019 v 0:00

Platnost do: 30. listopadu 2026 v 23:59

Dnešní den jsme porovnávali zastoupení lidských zdrojů, které se podílejí na prevenci šikany a řešení případů šikanování v jednotlivých zemích. Naši partneři nám přiblížili tato opatření v Portugalsku, Itálii a Francii formou prezentací. Naši studenti zhodnotili stav v Čechách a prezentovali naši školu i zemi na vysoké úrovni.  Cílem bylo zjistit informace,   porovnat  rozdíly a inspirovat se novými poznatky. Následovalo mezinárodní přátelské sportovní klání. Také odpoledne jsme trávili s našimi zahraničními přáteli dohromady  společnou prohlídkou slavného muzea Carnival Citadel ve  Viareggiu.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.