Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Erasmus+ Viareggio den první – prohlídka okolí a příprava na projektové aktivity

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 25. listopadu 2019 v 0:00

Platnost do: 30. listopadu 2026 v 23:59

Dnes jsme poznávali okolí Viareggia. Přestože pršelo, naše první kroky směřovaly na pláž, kde jsme pozorovali vlny a dýchali čerstvý přímořský vzduch.   Poobědvali jsme společně s italskou vyučující Luisou Cento a její rodinou. Odpoledne jsme se připravovali na pondělní aktivity a procvičovali konverzaci v angličtině. Netrpělivě jsme čekali na příjezd našich partnerů z Francie a Portugalska. Dívky, které pobývají v hostitelských rodinách, trávily čas společně s jejich členy. Zítra nás čeká práce ve škole v mezinárodních týmech a odpolední společná vycházka zakončená večeří.

 

Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.