Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Erasmus+ Viareggio den třetí- práce na mezinárodním slovníku

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 27. listopadu 2019 v 0:00

Platnost do: 30. listopadu 2026 v 23:59

V italské škole Marco Polo Viany dnes pokračovala naše spolupráce v mezinárodních týmech. Výsledkem projektové aktivity je pětijazyčný slovník na ústřední téma „šikanování“.  Smíšené týmy českých, francouzských, italských a portugalských studentů zpracovaly tento úkol jednak v elektronické podobě na počítačích, ale výstupem byla i tvorba barevných plakátů s vybranou slovní zásobou všech partnerských zemí. Odpoledne jsme se všemi členy mezinárodního projektu navštívili nedalekou Pisu, kde jsme mohli obdivovat známou italskou šikmou věž.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.