Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Čarodějnické odpoledne ve školní družině

Vloženo: 3. května v 0:00

Platnost do: 31. května 2024 v 23:59

Poslední dubnový pátek 30. 4. bylo pro děti ze školní družiny připraveno několik kouzelnických disciplín, kde si mohli malí čarodějové a čarodějky vyzkoušet svoji zručnost a obratnost. Jednalo se například o let na koštěti, střelbu na hlavu čarodějnice nebo namotávání hada. Na závěr našeho zábavného odpoledne všechny děti dostaly sladkou odměnu a letecký průkaz. Přes dodržování veškerých protiepidemiologických opatření COVID–19 jsme si odpoledne všichni moc užili.

Přílohy

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.