Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Den dětí ve školní družině

Vloženo: 7. června v 0:00

Platnost do: 30. června 2024 v 23:59

Den dětí oslavila celá školní družina v pátek 4. června 2021. Všechny děti soutěžily na školním hřišti v deseti disciplínách. Na jednotlivých stanovištích získaly za splněný úkol razítko do herní karty a po splnění všech aktivit sladkou odměnu. Zábavné odpoledne se neslo v radostné atmosféře s hudebním doprovodem a oblohou zalitou sluncem.

Přílohy

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.