Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Dopravní značky

Vloženo: 24. dubna 2018

autor vychovatelka Marcela Havlíčková
Měsíc duben jsme ve školní družině zaměřili na dopravu kolem nás. Kromě jízd zručnosti na koloběžkách jsme se zdokonalovali i v poznávání dopravních značek. V pátek 20. 4. 2018 proběhla na travnatém hřišti poznávací soutěž, ve které žáci prokázali vynikající znalosti. V kategorii dvojic 1. ročníků se umístili v pořadí na 1. místě František Melecha, Tobiáš Tvrdík, na 2. místě Max Štolba, Tea Gryčová a Natálie Průchová, Isabela Maksymová, na 3. místě Jakub Wiesner, Kristýna Jelínková. V kategorii jednotlivců 2. ročníků bylo pořadí na 1. místě Barbora Melvaldová, na 2. místě Dominik Rejnek, na 3. místě Barbora Truncová. V kategorii jednotlivců 3. ročníků a Klubíku bylo pořadí na 1. místě Michaela Vlas, na 2. místě Tomáš Hájek a na 3. místě Vojtěch Zinek. Drobnou odměnu si za svou snahu odnesli všichni soutěžící. Všem výhercům gratulujeme!

Přílohy

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.