Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Petr Ptáček – Zamilovaný motor

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 29. dubna 2019 v 0:00

Platnost do: 30. dubna 2026 v 23:59

V pátek 26. 4. 2019 navštívili žáci z 3. oddělení školní družiny v Arcus Gallery -  Knihkupectví a galerii Kosmas výstavu obrazů. Petr Ptáček zde kromě litografií a akvarelů představil i svoji známkovou tvorbu. 

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.