Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Ptačí hodinka

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 3. května 2019 v 0:00

Platnost do: 31. května 2026 v 23:59

Tak se jmenoval program, který si připravil spolek POD HORAMI ve spolupráci se Záchrannou stanicí v Pavlově k Mezinárodnímu dni ptačího zpěvu. Děti se od ornitoložky Petry Hulvové dozvěděly spoustu zajímavostí z ptačí říše. Seznámily se s puštíkem Rozárkou a s mládětem puštíka obecného, které bylo nedávno zachráněno z dutiny pokáceného stromu. Následovala pohybová hra Na dravce a ptáky, při které si děti nejen zaběhaly, ale hlavně podle obrázků rozeznávaly ptáky, které mohou v naší přírodě vidět. Vyprávěly si také o hnízdění ptáků a viděly několik druhů hnízdních budek. Podle peří tipovaly, kterému druhu ptáka patří. V přírodní učebně u ZŠ Jana Palacha, kde program probíhal, si na závěr ještě zahrály obrázkové pexeso. Děkujeme spolku POD HORAMI a pracovnicím Záchranné stanice za příjemně strávené naučné odpoledne.

Přílohy

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.