Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Skok v pytli na čas

Vloženo: 2. května v 0:00

Platnost do: 31. května 2024 v 23:59

Měsíc březen byl pokračováním naší celoroční netradiční olympiády. Tentokrát došlo na disciplínu – skok v pytli. V rámci aktuálně nařízených protiepidemiologických opatření COVID - 19 zvládla skoky všechna oddělení. A zde máme nejlepší skokany: Bilguum Irmuun, Fučík Kryštof, Ševeček Adam, Trokhina Anastasiia,  Zrubcová Miriam

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.