Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Školní družina se zazelenala

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 17. května 2019 v 0:00

Platnost do: 31. května 2026 v 23:59

 Na středu 15.5.2019  vyhlásila ŠD a Klubík pro své žáky Zelený den –měli za úkol najít doma zelené oblečení a dorazit v něm do školy. Podle tradice barevných dnů v minulém roce všichni počítali s tím, že bude odměněn největší počet „zelených“ v jednotlivých odděleních. Jenže…. Po škole se ten den objevily podivné trojlístky s písmeny, které po složení sestavily kouzelné zaříkadlo v angličtině, které přivolalo skřítka Leprikona. Vyprávěl nám svůj příběh, jak se z Irska nechtíc ocitl na naší škole. Společně se skřítkem jsme shlédli prezentaci fotografií a obrázků, které nám přiblížili historii a tradice Irska. Zahráli jsme si pohybovou hru s irskými symboly v anglickém jazyce a na závěr jsme si se skřítkem zatančili  lidový irský  taneček. Na konci programu Leprikon odměnil sladkostí  „zelené“ a všechny děti požádal, zda by mohly nakreslit obrázek dalších skřítků, aby se necítil ve škole tak sám, než se mu povede vrátit se zpět do rodné země. Celý program vycházel z nedávné mobility dvou  pedagogů do Irska v rámci projektu Erasmus +.

 

Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Přílohy

Galerie

 

logocof1.jpgEvropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání