Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Výstava žáků výtvarného oboru ZUŠ Kutná Hora

Vloženo: 15. března 2018

autor vychovatelka Marcela Havlíčková
Ve středu 14. 3. 2018 navštívili žáci 3. oddělení školní družiny ve  Spolkovém domě výstavu žáků výtvarného oboru ZUŠ. Z vystavovaných děl  jsme si prohlédli i dvě práce naší spolužačky Barbory Marešové, která výtvarný obor navštěvuje.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.