Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

DRUHÁCI NA PLAVÁNÍ

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 22. září v 0:00

Platnost do: 30. září 2027 v 23:59

Děti z 2. ročníku  v tomto pololetí jezdí v hodinách tělesné výchovy plavat. Někdo je již zdatný plavec, někdo se s vodou, co se týká plavání, seznamuje. Pro všechny je to ale veliká zábava a na každou lekci se těší. Budiž nám přáno celý kurz ve zdraví úspěšně absolvovat.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.