Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

1.A ve smysluplné zahrádce

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 24. září v 0:00

Platnost do: 30. září 2027 v 23:59

Ve středu 23.9. prvňáčky  vylákalo slunečné počasí  na zahrádku k ZŠ J.Palacha, kde se jim věnovala lektorka Iveta ze sdružení Pod horami a společně poznávali zahrádku všemi smysly.  Zapojili zrak k prohlížení  přírodnin,  sluch poslouchání zvuků v zahradě, čichem prozkoumávali  pařezy, houby i tajemné pytlíčky, hmat rukou využili pro hádání věcí z tajných schránek a nohy zapojili do práce v hmatovém chodníčku. Škoda jen, že na zahrádce nenašli nějakou dobrotu k zapojení chuťových pohárků. Bylo to krásné, poučné a zábavné dopoledne.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.