Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Pasování prvňáčků na čtenáře

Vloženo: 15. června v 0:00

Platnost do: 30. června 2024 v 23:59

V pondělí 14.6. završili prvňáci své celoroční snažení a byli v kostele sv. Jana Nepomuckého slavnostně pasováni na čtenáře. Všichni postupně poklekli před rytíře a odpřisáhli čtenářský slib. Domů si děti odnášejí jako dárek krásnou knížku. Za krásné chvíle děkujeme Městské knihovně Kutná Hora.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.