Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Pozorujeme a pěstujeme

Vloženo: 11. června v 0:00

Platnost do: 30. června 2024 v 23:59

Jaro je v plném proudu a vše kolem nás bujně roste a kvete. Je tedy výborná doba na pokusy a pozorování se semínky a rostlinkami. Prvňáci pracovali se semínky hrachu a fazole, klíčili, seli, zalévali a pozorovali rostliny. Jednoduše se tak naučili pojmenovat části rostlin i pochopit jejich životní cyklus. Moc je bavilo video zobrazující zrychlený růst nadzemních i podzemních částí rostliny a tvorba pracovních listů.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.