Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Den dětí v 1. ročníku

Vloženo: 1. června v 0:00

Platnost do: 30. června 2024 v 23:59

Prvňáčci oslavili Den dětí ve sportovním duchu. Na turistické cestě, která je zavedla až na hřiště pod kostelem sv. Vojtěcha na Kaňku, plnili mnoho sportovních disciplín a také se pozorně dívali kolem sebe, aby splnili všechny úkoly v jarní pátračce. Nakonec se všichni odměnili výbornou zmrzlinou.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.