Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Šnečku, šnečku, vystrč růžky

Vloženo: 4. května v 0:00

Platnost do: 31. května 2024 v 23:59

Děti z 1.B mají velkou fantazii a šikovné ručičky, to obojí uplatňují při práci v hodinách pracovních činností. Nejprve jsme modelovali zvířátka, ta se dětem moc povedla a dnes jsme pracovali s přírodním materiálem - posbíranými prázdnými ulitami, které si podle svého vkusu každý sám ozdobil pro svého šnečka.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.