Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Dračí bojovka ve 2.A

Vloženo: 26. května v 20:13

Platnost do: 31. května 2025 v 23:59

Děti z 2.A dnešní den strávily v přírodě, aby společnými silami plnily úkoly k bojovce. Podle Dračí legendy zde před 1000 lety bylo pohádkové království a v něm se jednoho dne usídlil strašlivý drak. Lidé se nezalekli a rozhodli se společně draka zneškodnit. Pomohly jim i tři královské děti a kouzelné bytosti. Ale právě uplynulo těch 1000 let a drak by se mohl znovu vzbudit. Král z pohádkové říše tedy požádal děti z 2.A, zda by byly ochotné pomoci ostatním obyvatelům království draka opět uspat. Nadšení dětí bylo veliké a tak jsme se vydali plnit úkoly. Pomáhaly nám kouzelné bytosti, např. víly, skřítci, kentaur, čaroděj, mořská panna, jednorožec. Na každém stanovišti na děti čekal úkol, který vyřešily a získaly indícii, která představovala část jména draka. Vše si každý zapisoval do svého Drápisníku. Z písmen se podařilo poskládat jméno a pak jsme ještě museli najít dračí skrýš a jeho jméno vepsat do zaklínadla. To jsme následně společně třikrát vyřkli a draka tak uspali na dalších tisíc let. Děti od panovníka pohádkového království jako odměnu získaly poklad a Řád spícího draka.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.