Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Projektový den na téma Den matek ve 2.A

Vloženo: 3. května v 0:00

Platnost do: 31. května 2024 v 23:59

            Den matek je den, kdy se vzdává pocta matkám a mateřství. Myšlenka mezinárodních a pravidelných oslav tohoto svátku vznikla roku 1907 na počest Anny Reeves Jarvisové, která bojovala za práva matek. Poprvé byl veřejně slaven o rok později. V roce 1914 vyhlásil tehdejší prezident USA Woodrow Wilson první oficiální oslavu Dne matek coby celonárodního svátku, konající se druhou květnovou neděli. V Československu se začal slavit tento den v roce 1923. Jeho propagátorkou byla Alice Masaryková. Po druhé světové válce byl postupně zatlačován do pozadí oslavami Mezinárodního dne žen (slaveného vždy 8. března), ale i přesto se dál v některých rodinách připomínal. Po roce 1989 se opět začal slavit veřejně. V Česku se slaví (podle amerického vzoru) druhou květnovou neděli. V tento den dávají děti svým matkám květiny nebo jiné dárky, většinou vlastnoručně vyrobené. Ani my, ve 2.A jsme nezapomněli a vyrobili jsme pro naše milované maminky, ale i babičky (jež se o nás v této nelehké době také starají a pomáhají s péčí) přáníčka, obrázky s motivy květin, srdíčka, pohlednice se vzkazy. Také jsme si sestavili jednoduchý rodokmen, připomněli rodinné vazby. Formou hry jsme si základní pojmy týkající členů rodiny procvičili. Myslíme ale i na tatínky a dědečky, jež mají také svůj svátek (Den otců), který se slaví vždy třetí neděli v červnu. Těmito drobnými dárečky chceme poděkovat za péči, lásku, kterou od svých rodičů a prarodičů dostáváme.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.