Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Projektová online výuka ve 2.B

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 11. listopadu 2020 v 0:00

Platnost do: 30. listopadu 2027 v 23:59

I když nám není přáno se společně s dětmi potkávat ve škole, nezapomněli jsme na svátek svatého Martina, který dětem velmi často symbolizuje blížící se zimu a s ní dobu adventní.

Proto jsme se během dnešní online výuky nepotkali tak, jako každý den u našich učebnic, pracovních sešitů a písanek, ale setkali jsme se v době dávné a povídali si o vzniku tradice oslav svatého Martina, o jeho životě a skutcích, které za svůj život činil. Také jsme si vyprávěli o zvycích, které jsou s tímto dnem spojené.  Proč se jí pečená husa, pečou se svatomartinské rohlíčky a popíjí se svatomartinské víno? V závěru jsme se zaměřili na pranostiky a samozřejmě na opakování učiva, které bylo tematicky upravené v únikové hře či zábavných kvízech.

Je fajn, že nám technika stále dokazuje, jaké jsou možnosti jejího používání, ale už se všichni moc těšíme, až si budeme moci o významných dnech a blížící se adventní době povídat u nás ve třídě.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.