Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Branný den druháků

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 24. září 2019 v 0:00

Platnost do: 30. září 2026 v 23:59

24.9.2019 proběhla celoškolní akce Branný den. Žáci 2.ročníku se během dne seznámili se základy zdravovědy, první pomoci, dopravní výchovy a ochrany zdraví. Poznávali dopravní značení na křižovatce. Zopakovali si vše o výbavě kola, bezpečnostních prvcích na oblečení,aby byli dobře vidět i za šera. Seznámili se s různými druhy nebezpečí a úrazů, prohlédli si lékárničku a zopakovali si čísla tísňového volání.
Poznatky z dnešního dne všichni využijeme v dalším životě.

Galerie

 

logocof1.jpgEvropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání