Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Malovali jsme šípkovou větvičku

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 25. září v 0:00

Platnost do: 30. září 2027 v 23:59

Ve 3.A si pí učitelka Moravcová na dnešní dvouhodinu výtvarné výchovy naplánovala opět malovat šípkovou větvičku. Žáci tentokrát kombinovali techniku foukání tuše s malováním vodovými nebo temperovými barvami. Moc se snažili! Tak moc, až jich několik skončilo u umyvadla a smývali tuš i ze sebe. Nejlepší obrázky určitě uvidíme vystavené na nástěnce ve třídě.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.