Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Naše houby

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 12. října v 0:00

Platnost do: 31. října 2027 v 23:59

Ve čtvrtek 8. října se uskutečnil v naší třídě 3. B projekt: Houby, tedy jeho teoretická část.

Během dopoledního vyučování děti plnily zábavné úkoly a učily se poznávat houby.

Celý projekt jsme zahájili „klasikou“ - pohádkou: Krtek a houby. Následovala Houbová pohádka, při které jsme si vyzkoušeli čtení s porozuměním, malovali jsme houbaře dle popisu. Poté jsme zhlédli výukový program. Víme, jaké jsou charakteristické znaky hub, umíme popsat stavbu houby. Ve skupinách jsme řešili houbařské hádanky, čtyřsměrky, přiřazovali jsme názvy hub k obrázkům a vyhledávali potřebné informace v atlasu hub.

V pracovních činnostech jsme vytvořili řadu nádherných hub, některé jsme ozdobili vyšíváním. Ve skupinách jsme houby výtvarně nakládali do sklenic.

Těšíme se, až si budeme moci naše nabyté zkušenosti a poznatky vyzkoušet prakticky v přírodě v pokračování našeho projektu na Kačině.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.