Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Učení je hra i ve 3.C

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 12. října v 0:00

Platnost do: 31. října 2027 v 23:59

V pátek 9.10. žáci z 3.C navštívili areál ZŠ J.Palacha, kde proběhla akce "Učení je hra".
Na zahradě nás přivítala paní lektorka, která měla pro děti připravené hry s využitím různých přírodnin.
Děti si zopakovaly z ČJ abecedu, z M tvořily příklady, z AJ rozlišovaly barvy, zacvičily si a pobývaly na zdravém vzduchu.
Po celou dobu svítilo sluníčko a děti si celou akci pěkně užívaly.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.