Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Ptáci - projektový den na Kačině - 4.B

Vloženo: 15. června v 0:00

Platnost do: 30. června 2024 v 23:59

Dnešní nádherné slunečné počasí nás nutilo strávit co nejvíce času projektového dne venku, v rozsáhlém parku zámku Kačina. Po krátkém seznámení se životem na tomto zámku jsme začali zábavnou hrou " Najdi zvířata", která byla schovaná v terénu. Děti se seznámily s významem dutých stromů, s broukovištěm a v přírodě zvládly i ptačí kvíz spojený s tělocvičnou rozcvičkou. Po přestávce se pak přesunuly do učebny, kde jim bylo promítnuto krátké video o hnízdění a líhnutí ptactva. Pak následovala poznávačka ptáků a jejich hnízd. Zpestřením byla výroba páru ptáčků z barevných čtvrtek. Celé dopoledne zakončila oblíbená hra "Riskuj", která byla tematicky zaměřená na ptactvo a byla shrnutím všech informací během projektového dne. 

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.