Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Kačina a říše bezobratlých

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 23. září v 0:00

Platnost do: 30. září 2027 v 23:59

Během včerejšího krásného dopoledne si žáci 6. C mohli zopakovat své znalosti z přírodovědy. V parku na Kačině si v několika aktivitách zopakovali základní pojmy ze vztahů mezi živými organismy. Vyzkoušeli si lovit se síťkou na hmyz, sbírat a určovat chycené bezobratlé organismy. Společně s paní lektorkou spolku Pod horami si prohlédli jednotlivé části stezky Ze života hmyzu – naučné panely, modely brouků, broukoviště a hmyzí domek. Odměnou jim byl opravdu krásný úlovek brouka roháče. Všichni si program užili a už ví, jak vypadá majka, střevlík, krasec či páchník.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.