Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Kačina – park plný stromů a keřů

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 23. září v 0:00

Platnost do: 30. září 2027 v 23:59

První podzimní den si žáci 8. A zopakovali své znalosti o listnatých a jehličnatých dřevinách. Během výukového programu, který pro ně připravila lektorka spolku Pod horami, si procvičili své vědomosti o běžných druzích našich jehličnanů a listnáčů. Každý z žáků si vytvořil svůj Malý herbář stromů, do kterého si zakreslil a doplnil získané informace. Doplněním herbáře byly informace o méně známých exotických dřevinách – jedlovec, dřezovec, nahovětvec, moruše a kaštanovník.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.