Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vloženo: 29. listopadu 2016

autor Mgr. D.Mrňáková
Dne 28.11.2016 jsme navštívili Spolkový dům. Celé dopoledne jsme měli plné ruce práce, zaměstnanci nám připravili hodně zajímavých činností. Nejprve jsme museli vyluštit tajenku s názvem celého dopoledního programu zaměřeného na blížící se vánoční svátky. Pak jsme dostali sádrové ozdobičky, které jsme si vymalovali. Po nakupování a svačině nás čekalo seznámení s lidovými zvyky a tradicemi, které se dříve dodržovaly. V přilehlém, nádherně vánočně vyzdobeném barokním kostele sv. Jana Nepomuckého na nás ve výstavním sále čekaly pravé vánoční bytosti. Poutavě nás seznámily s liturgií celého vánočního období. Program byl provázen zpěvem koled s doprovodem hudebních nástrojů. Poslední zastávkou bylo opravdové peklo. Čerti vyhrávali jako o život, čertice nás všechny zapojila do víru tance. Z dětí spadl původní ostych, kdy nevěděly, co je po sestoupení do sklepení čeká. Všichni jsme odešli, nikoho si pekelníci nenechali. Cestou děti vstřebávaly a hodnotily zážitky, nakonec se domluvily, že nejlépe bylo právě u nich. Moc se nám celé dopoledne líbilo, děkujeme všem pracovníkům Spolkového domu za pestré a poučné dopoledne, rádi využijeme dalších nabídek.

Přílohy

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.