Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

1.A ve školním roce 2016/2017

1.A ve Spolkovém domě

1.A ve Spolkovém domě

Vloženo: 29. listopadu 2016

autor Mgr. D.Mrňáková
Pasování na čtenáře v 1.A

Pasování na čtenáře v 1.A

Vloženo: 13. června 2017

autor Mgr. L.Hanzlíková
Návštěva z knihovny

Návštěva z knihovny

Vloženo: 21. září 2016

autor Mgr. L.Hanzlíková
Naše první vysvědčení

Naše první vysvědčení

Vloženo: 31. ledna 2017

autor Mgr. L.Hanzlíková
Kdy už konečně budou Vánoce?

Kdy už konečně budou Vánoce?

Vloženo: 25. listopadu 2016

autor Mgr. L.Hanzlíková

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.