Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vloženo: 25. listopadu 2016

autor Mgr. L.Hanzlíková
Maminka Davídka vyrobila všem dětem ve třídě 1.A dekorační odlitky ze sádry - převážně s vánoční tématikou. To bylo nadšení a elánu do práce! Protože se všichni na Vánoce moc těšíme, v hodině Vv jsme se chopili barev a s velkou radostí jsme si vše vymalovali vodovými barvami, každý podle své fantazie. A toho ševelení kolem, už se nemůžeme dočkat!

Přílohy

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.