Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vloženo: 21. září 2016

autor Mgr. L.Hanzlíková
Večerníček dnes zavítal mezi naše prvňáčky a prostřednictvím místních knihovnic přinesl dětem velkou ošatku těch nejkrásnějších dětských pohádek. Děti velmi aktivně spolupracovaly, je vidět, že pohádky jsou jim známé. Některé autory děti poznaly, s ostatními byly seznámeny, rovněž ani ilustrátoři nebyli opomenuti. Odměnou na závěr byla pohádka na IT - "Jak děti pekly brambory".

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.